Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României

 

La data de 30 noiembrie a fiecărui an, Biserica Ortodoxă prăznuiește pomenirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Sf. Apostol Andrei a fost, potrivit referatului bilbic, întâiul apostol  chemat să-l urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos în marea misiune de descoperire a lui Dumnezeu în lume.(In cap. 1)

Sfântul Apostol Andrei era de neam iudeu, și a fost frate cu apostolul Simon-Petru; fiind originari din Betsaida, localitate situată pe țărmul lacului Ghenizaret erau fiii pescarului Iona. Oameni simpli, ca și mulți alții, practicau pescuitul pentru a-și câștiga cele necesare vieții de zi cu zi. Se pare că cei doi frați ar fi avut o casă în Capernaum, unde Mântuitorul a poposit de mai multe ori ( cnf Mc 1, 29).

Evanghelia după Ioan ne mărturisește că Andrei a fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul; la recomandarea acestuia, Andrei va asculta chemarea Mântuitorului de a-L urma, părăsindu-și ocupația de bază și urmând în deaproape pe Mântuitorul Iisus Hristos. Andrei este cel care l-a adus mai apoi și pe fratele său, Simon Petru, la Mântuitorul spunându-i că la găsit pe Mesia ( Ioan 1,35-40). De aici provine și numirea lui de „cel dintâi chemat” ; de asemenea, și în enumerările apostolilor (Mt 10,2, Mc 3,18, Lc 6,14, F. Ap. 1,13), Andrei este menționat mereu între primi patru. Cu toate acestea, el nu face parte din cercul restrâns al celor apropiați Mântuitorului și care au fost aproape de El în anumite situații (Petru, Iacob și Ioan).

După pogorârea Duhului Sfânt și începerea activității misionare a apostolilor, Andrei l-a însoțit pe fratele său Petru prin Asia Mică, apoi a trecut în Peninsula Balcanică pe teritoriul Turciei de astăzi, ajungând, după cum ne mărturisește tradiția, până în provincia Scytia Minor, (Dobrogea de astăzi) unde a poposit o vreme. După aceea și-a continuat drumul spre sudul Rusiei, și în Grecia unde a consolidat comunitățile întemeiate de Sfântul Apostol Pavel, ajungând în cele din urmă în localitatea Patras, unde  în jurul anului 60 d. Hr. a și a și fost condamnat la moarte, fiind răstignit pe o cruce în forma de „X”.

După ce au stat o vreme în Patras, moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi duse în Constantinopol de Constantin, fiul împăratului Constantin cel Mare și Sfânt. După mai multe pelegrinări prin Italia, în cele din urmă vor ajunge în catedrala Sfânt Petru din Roma, iar în 1964 capul Sfântului a fost înapoiat bisericii din Patras.

Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României. Prezența și activitatea lui pe teritoriile românești, într-o vreme când poporul român se năștea și se forma ca națiune este dovedită de tradiția bisericiească și de numeroasele dovezi arheologice, precum și de câtevea lucrări scrise în primele veacuri. Spre exemplu, activitatea apostolului pe teritoriul țării noastre este amintită în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecutiei împăratului Decius (249-251), iar în secolui IV în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei († 339/340) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria († 254).

Ca dovadă a evanghelizarii teritoriilor de pe țărmul de vest al Mării Negre de către Sfântul Andrei vin și unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stânga Prutului, adica din Basarabia, care amintesc de trecerea lui prin aceste locuri. Unele din aceste colinde pomenesc  de „schitul” sau „mănăstirea” lui Andrei. Exista apoi cateva numiri de ape și locuri ca „Pârâiașul Sfântului Andrei”, „Apa Sfântului” sau „Peștera Sfântului Andrei”.

Cu siguranța că în timpul misiunii sale Apostolul Andrei a întemeiat și organizat comunități locale și printre strămoșii noștri. Va fi hirotonit episcopi, preoți și diaconi, punând astfel bazele formării și organizării Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, putem afirma cu toată convingerea și mândria că Sfântul Apostol Andrei este un „apostol al neamului nostru” și ocrotitorul României.

 

                                                                                                Iliuță Gabriel POPA